SKRUPPLISTE
DET italienske markedet

Varetilbud
Kommersielle kategorier av kobberskrap

*NB: 

PRISEN SKAL VURDERES VEILEDENDE.

DE KAN BLI FORBEDRET ELLER VERRE I HENHOLD TIL:
- AV DE TILGJENGELIGE mengdene;
- AV NÅVÆRENDE URenheter.

ALLE PRISER SKAL VURDERES "FRANCO DESTINO".
DESTINASJONSSTEDENE ER ULIKE AVHENGIG AV ARTIKKELEN.

 

 FOR ENHVER FORHANDLING
VÆRSÅSNILL KONTAKT OSS

riving - industri - metallmarkedet selge

* Forhandlingene om salgene er utelukkende ment for produksjonsbedrifter, bedrifter med lagringsautorisasjon, mellommenn i kategori 8, transportfirmaer og støperier.
Vi aksepterer ikke tilbud om materiell eller kjøpstilbud fra private.

LISTE OVER KOMMERSIELLE KATEGORIER AV KOBBERSKRAP

Innkjøpspris per tonn

KOBBER MILLBERRY

€ 7.400,00

Innkjøpspris per tonn

FØRSTE KATEGORI KOBBER

€ 7.350,00

Innkjøpspris per tonn

ANDRE KATEGORI KOBBER - NYTT RØR OG PLATE

€ 7.200,00

Innkjøpspris per tonn

TREDJE KATEGORI KOBBER

€ 6.850,00

Innkjøpspris per tonn

KOBBERKJELER

€ 6.400,00

Innkjøpspris per tonn

FORTINNET KOBBER

€ 7.150,00

Innkjøpspris per tonn

KOBBERGRANULER 98 %

€ 7.150,00

Innkjøpspris per tonn

KOBBERKABELYTTE 40/41 %

€ 2.750,00

Hovedmeny

Ring nå-knappenKun X-selskaper - 08-12 | 14-18
METALLMARKED

GRATIS
UTSIKT