SKRUPPLISTE
DET italienske markedet

Varetilbud
Kommersielle kategorier av skrapjern

*NB: 

PRISEN SKAL VURDERES VEILEDENDE.

DE KAN BLI FORBEDRET ELLER VERRE I HENHOLD TIL:
- AV DE TILGJENGELIGE mengdene;
- AV NÅVÆRENDE URenheter.

ALLE PRISER SKAL VURDERES "FRANCO DESTINO".
DESTINASJONSSTEDENE ER ULIKE AVHENGIG AV ARTIKKELEN.

 

 FOR ENHVER FORHANDLING
VÆRSÅSNILL KONTAKT OSS

riving - industri - metallmarkedet selge

* Forhandlingene om salgene er utelukkende ment for produksjonsbedrifter, bedrifter med lagringsautorisasjon, mellommenn i kategori 8, transportfirmaer og støperier.
Vi aksepterer ikke tilbud om materiell eller kjøpstilbud fra private.

LISTE OVER KOMMERSIELLE KATEGORIER AV JERNSKRAP

Innkjøpspris per tonn

PÅSLIK PLATEJERN

€ 320,00

Innkjøpspris per tonn

PLATEJERN

€ 300,00

Innkjøpspris per tonn

JERN PANTOGRAF

€ 295,00

Innkjøpspris per tonn

SPESIELL RIVNINGSJERN

€ 290,00

Innkjøpspris per tonn

JERNRIVING

€ 280,00

Innkjøpspris per tonn

TUNGT JERNSKJÆR

€ 270,00

Innkjøpspris per tonn

JERNSAMLING

€ 255,00

Innkjøpspris per tonn

SKRAP AV MEKANISK STØPEJERN

€ 260,00

Innkjøpspris per tonn

VANLIG STØPEJERNSSKROP

€ 250,00

Innkjøpspris per tonn

JERNGROVING

€ 290,00

Innkjøpspris per tonn

JERNDREINING

€ 280,00

Innkjøpspris per tonn

BLANDET JERN DREINING

€ 270,00

Innkjøpspris per tonn

STØPEJERN DREIING

€ 280,00

Innkjøpspris per tonn

JERN PROLER

€ 300,00

Innkjøpspris per tonn

KOMPLETT BILKArosseri MED MOTOR

€ 230,00

Innkjøpspris per tonn

BILKArosseri MED MEKANIKK

€ 190,00

Innkjøpspris per tonn

BILKArosseri

€ 175,00

Innkjøpspris per tonn

BLANDET HVIT OG SORT BILMOTOR

€ 490,00

Innkjøpspris per tonn

HVITE BILMOTORER

€ 580,00

Innkjøpspris per tonn

SVART BIL MOTORER

€ 480,00

Innkjøpspris per tonn

JERNBEHOLDER

€ 110,00

Hovedmeny

Ring nå-knappenKun X-selskaper - 08-12 | 14-18
METALLMARKED

GRATIS
UTSIKT