SKRUPPLISTE
DET italienske markedet

Varetilbud
Kommersielle kategorier av skrap av jernholdig og ikke-jernholdig metall

*NB: 

PRISEN SKAL VURDERES VEILEDENDE.

DE KAN BLI FORBEDRET ELLER VERRE I HENHOLD TIL:
- AV DE TILGJENGELIGE mengdene;
- AV NÅVÆRENDE URenheter.

ALLE PRISER SKAL VURDERES "FRANCO DESTINO".
DESTINASJONSSTEDENE ER ULIKE AVHENGIG AV ARTIKKELEN.

 

 FOR ENHVER FORHANDLING
VÆRSÅSNILL KONTAKT OSS

riving - industri - metallmarkedet selge

* Forhandlingene om salgene er utelukkende ment for produksjonsbedrifter, bedrifter med lagringsautorisasjon, mellommenn i kategori 8, transportfirmaer og støperier.
Vi aksepterer ikke tilbud om materiell eller kjøpstilbud fra private.

SITAT KOMMERSIELLE KATEGORIER AV MESSING SKRAP

Innkjøpspris per tonn

CAMPAGNOLO BLANDET MESSING

€ 4.500,00

Innkjøpspris per tonn

MESSING RENE RADIATORER

€ 4.400,00

Innkjøpspris per tonn

BLANDET MESSING DREING

€ 4.100,00

Innkjøpspris per tonn

MESSING DRIVEBAR OT-58

€ 5.500,00

Innkjøpspris per tonn

MESSING SPEZZONI OT-58

€ 5.700,00

Innkjøpspris per tonn

MESSINGPLATE OT-67

€ 5.900,00

Innkjøpspris per tonn

GUL MESSING

€ 4.700,00

Innkjøpspris per tonn

MESSING SKITNE COUNTERE base fall 20 %

€ 3.000,00

Innkjøpspris per tonn

MESSINGTRÅD OG NÅLER

€ 4.500,00

Hovedmeny

Ring nå-knappenKun X-selskaper - 08-12 | 14-18
METALLMARKED

GRATIS
UTSIKT