SKRUPPLISTE
DET italienske markedet

Varetilbud
Kommersielle kategorier av skrap elektriske motorer

*NB: 

PRISEN SKAL VURDERES VEILEDENDE.

DE KAN BLI FORBEDRET ELLER VERRE I HENHOLD TIL:
- AV DE TILGJENGELIGE mengdene;
- AV NÅVÆRENDE URenheter.

ALLE PRISER SKAL VURDERES "FRANCO DESTINO".
DESTINASJONSSTEDENE ER ULIKE AVHENGIG AV ARTIKKELEN.

 

 FOR ENHVER FORHANDLING
VÆRSÅSNILL KONTAKT OSS

riving - industri - metallmarkedet selge

* Forhandlingene om salgene er utelukkende ment for produksjonsbedrifter, bedrifter med lagringsautorisasjon, mellommenn i kategori 8, transportfirmaer og støperier.
Vi aksepterer ikke tilbud om materiell eller kjøpstilbud fra private.

SITAT KOMMERSIELLE KATEGORIER AV SKRUP AV ELEKTRISKE MOTORER

Innkjøpspris per tonn

UTVALGTE ELEKTRISKE MOTORER

€ 800,00

Innkjøpspris per tonn

MOTORER OG ALTERNATORER

€ 1150,00

Innkjøpspris per tonn

STATORER

€ 1100,00

Innkjøpspris per tonn

KOMPRESSORER

€ 700,00

Innkjøpspris per tonn

BLANDET ELEKTRISK

€ 380,00 + retur

Hovedmeny

Ring nå-knappenKun X-selskaper - 08-12 | 14-18
METALLMARKED

GRATIS
UTSIKT